Stalking

Stalking

Bij stalking is er sprake van ongewenst structureel lastig gevallen worden door een persoon. Dit lastigvallen kan onder andere bestaan uit: 

  1. Achtervolgen van het slachtoffer
  2. Contact blijven zoeken via telefoon, mail, app, sms of social media 
  3. Sturen van kado’s of juist rouwkransen
  4. Opwachten op verschillende plaatsen waar het slachtoffer mogelijk kan zijn
  5. Bespieden van het slachtoffer
  6. Bedreiging, wraak, chantage ook richting familie en vrienden van het slachtoffer
  7.  Sterk manipulerend gedrag zoals dreigen met moord enerzijds en zelfmoord anderzijds
  8. Laster bestaande uit verspreiden van leugens en roddels over het slachtoffer
  9. Beschadigen, vernielen of verplaatsen van eigendommen van het slachtoffer
  10. Onder valse voorwendselen informatie inwinnen over het slachtoffer bij instanties

Uit deze opsomming blijkt wel dat stalking een grote inbreuk op de privacy maakt. Als gevolg hiervan kan het zijn dat je je nergens meer veilig voelt. Dit is natuurlijk ontzettend naar en zorgt bovendien voor enorme onrust in het dagelijks leven. De stalker kan zich met de genoemde acties onder andere schuldig maken aan strafbare feiten zoals bedreiging, mishandeling, smaad, laster of vandalisme. Vaak kan de politie in eerste instantie weinig doen omdat het harde bewijs ontbreekt, daardoor kan je je als slachtoffer echt verloren en eenzaam voelen. 

Wanneer je gestalkt wordt en de politie je niet (helemaal of meteen) kan helpen, kan een privé detective helpen. Shetect kan onderzoek doen om het bewijs verzamelen, waarmee de politie kan doorpakken. Wij kunnen de stalker onder andere ongezien observeren en eventueel met technische hulpmiddelen vastleggen hoe hij je stalkt. Met ons onderzoeksrapport kan de aangifte bij de politie onderbouwd worden om een stalker strafrechtelijk aan te kunnen pakken en het stalken te stoppen. Kortom: er zijn mogelijkheden om je te helpen als je in deze nare situatie zit!

Neem voor vragen of een gratis intakegesprek vrijblijvend contact met ons op, via de chat, telefoon, e-mail of het contactformulier.