Bedrijfsrecherche

Bedrijfsrecherche

Shetect heeft een vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om werkzaamheden zowel als privé detective als bedrijfsrecherche uit te voeren. Net zoals het werk van privé detective is het werk van bedrijfsrecherche erg variërend. Het omvat allerlei soorten onderzoek en onderzoeksmethoden. 

Soorten onderzoek

Er zijn talloze andere onderwerpen te bedenken waarbij de hulp van bedrijfsrecherche gewenst kan zijn. Onder bedrijfsrecherche in het menu bovenaan deze pagina, staat een aantal soorten onderzoek. Wij doen onder andere onderzoeken naar frauduleus / onterecht ziekteverzuim, interne diefstal, interne fraude en screening van personeel. Shetect doet ook onderzoek naar financiële stromingen in een bedrijf, woonfraude en zorgfraude. Maar wij doen meer!

Naast de genoemde onderzoeken, zijn er nog heel veel andere redenen om Shetect te raadplegen en bedrijfsrecherche in de arm te nemen. 

Andere soorten onderzoeken zijn bijvoorbeeld:

 • Toedrachtsonderzoek: bij gerede aanleiding kunnen wij een toedrachtsonderzoek doen. Een toedrachtsonderzoek is een chronologische reconstructie van feiten en omstandigheden en van oorzaak en gevolg die geleid hebben tot een gebeurtenis. Veelal gaat het om situaties waarin er sprake van fraude (intern of extern is)
 • Onderzoek naar andere dan de genoemde vermogensdelicten zoals heling, smokkelarij, stroperij, zakkenrollerij, valsheid in geschriften, verduistering en witwassen
 • Onderzoek naar inbreuk op auteursrecht/copywright, merkvervalsing, octrooirecht/patent
 • (Merk-) vervalsing van goederen
 • Schriftonderzoek
 • Documentonderzoek
 • Bedrijfsspionage onderzoek
 • Moraliteitsonderzoek
 • Kredietwaardigheidsonderzoek
 • Preventieonderzoeken naar bijvoorbeeld de beveiliging van gebouwen en systemen
 • Valsheid in geschrift (poging tot oplichting)
 • Declaratiefraude
 • Manipulatie van digitale gegevens
 • Onderzoek naar mededelingsplicht in het kader van een verzekeringsovereenkomst
 • Verhaalsonderzoek

Gratis intake

Samengevat kan bedrijfsrecherche bij allerlei vraagstukken en problemen binnen een organisatie een oplossing bieden.

Shetect denkt dan ook graag mee in hulp- en onderzoeksvragen. Wij kunnen natuurlijk adviseren, maar ook doorverwijzen naar andere partijen om het probleem of de zoekvraag op te lossen. Shetect kan bovendien niet alleen 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn voor onderzoeken, maar ook nog eens in binnen- en buitenland. Wij werken zowel mèt als zonder technische hulpmiddelen.

Kortom: neem voor vragen of een gratis intakegesprek vrijblijvend contact met ons op, via de chat, telefoon, e-mail of het contactformulier.