Screening (toekomstig of ex-) personeel

Screening staff personeel

Screening van (toekomstig of ex-) personeel kan voor een organisatie erg belangrijk zijn en problemen voorkomen. Wanneer binnen een bedrijf gevoelige informatie aanwezig is, is het belangrijk dat werknemers integer en betrouwbaar zijn. Shetect kan personeel en eventueel toekomstig personeel screenen door onderzoek te doen naar het verleden van een werknemer. Wij adviseren een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen voor de (toekomstige) werknemer waaruit zal blijken of deze persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit in het verleden. De Minister van Justitie en Veiligheid beslist over het wel of niet afgeven van de VOG. 

Het onderzoek naar huidig of toekomstig personeel

Vervolgens kan Shetect bewijzen gaan verzamelen waaruit blijkt of de persoon wel is wie hij zegt dat hij is en of deze persoon betrouwbaar is. Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  •  Controleren van identiteitsgegevens
  • Controleren van woonadresgegevens
  • Verifiëren van het arbeidsverleden
  • Raadplegen van openbare bronnen
  • Controleren van echtheid van diploma’s en getuigschriften
  • Interviewen van voormalige werkgevers, referenten en andere personen zoals de sollicitant of werknemer zelf
  • Instellen van een antecedentenonderzoek.  

Naar aanleiding van de bevindingen maken wij een onderzoeksrapport. Daarna kunnen wij meedenken en adviseren over het aannemen of aanbieden van een vast dienstverband aan de onderzochte persoon.

Het onderzoek naar ex-personeel

Naast huidig en toekomstig personeel, kan het ook belangrijk zijn om onderzoek te doen naar ex-werknemers. Ex-werknemers beschikken vaak over veel essentiële informatie over de organisatie. Deze mensen hebben vaak contacten met klanten van het bedrijf of beschikken over andere gevoelige informatie. In het contract met de ex-werknemer kan een concurrentie- en/of relatiebeding zijn opgenomen waarmee de organisatie de informatie binnen wil houden. Een concurrentiebeding legt vast dat de werknemer nadat hij uit dienst is getreden over een bepaalde periode niet bij een concurrent mag gaan werken. Een relatiebeding legt vast dat het de werknemer nadat hij uit dienst is getreden is verboden klanten van zijn ex-werkgever te benaderen. Het kan belangrijk zijn om te controleren of de ex-werknemer zich hieraan houdt wanneer hij niet meer aan de organisatie verbonden is. Shetect kan onderzoeken wat de ex-werknemer nu doet en met wie deze persoon contacten onderhoudt. 

Na het onderzoek

Naar aanleiding van de bevindingen kunnen wij meedenken en adviseren over een eventueel vervolgtraject. Of het nou aan de ene kant een advies is om niet met iemand in zee te gaan, of aan de andere kant om wel iemand aan te nemen. Wanneer het enerzijds de uitkomst heeft dat en ex-werknemer zich niet aan een concurrentie- of relatiebeding houdt, zal het anderzijds ook rust geven. Rust omdat de organisatie exact weet wat wat er speelt. Kortom: wat er ook uit het onderzoek naar voren komt, we kijken samen naar de beste vervolgstap.

Neem voor vragen of een gratis intakegesprek snel vrijblijvend contact met ons op, via de chat, telefoon, e-mail of het contactformulier.