Alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek door privé detective

Na echtscheiding bestaat de wettelijke verplichting tussen ex-echtgenoten om elkaar te onderhouden. De ex-partner met het laagste inkomen kan partneralimentatie aanvragen. Wanneer de ex-partner alimentatie ontvangt, moet hij/zij vervolgens wijzigingen in inkomen of woonsituatie doorgeven. Wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op de (hoogte van) de alimentatie. Wanneer een vermoeden bestaat van misbruik van de alimentatie, kan Shetect hier onderzoek naar doen. Er kan sprake zijn van ten onrechte betaling van alimentatie in de gevallen dat de ontvanger:

  • Een hoger inkomen heeft dan tijdens de vaststelling van de alimentatie
  • Een gemeenschappelijke huishouding voert met een nieuwe partner, dat wil zeggen dat de ontvanger samenwoont als zijnde gehuwd
  • Een nieuw verblijfadres heeft

Het onderzoek en het gevolg

Tijdens een alimentatie onderzoek verzamelen we bewijzen. Dit doen we onder andere door observatie, maken van foto’s en video’s. We zullen ook onderzoek in open bronnen doen en eventueel getuigen horen. Uit de bewijzen zal duidelijk moeten worden hoe de daadwerkelijke situatie is van de persoon die alimentatie ontvangt. 

Gedurende het onderzoek vindt er overleg plaats met jou als opdrachtgever. Je advocaat kan aangeven wat er nodig is om het onderzoek compleet te maken. Met het rapport van het onderzoek kunnen wij (of jij) in gesprek gaan met je ex-partner. Het doel van dit gesprek is om de hoogte van de alimentatie te wijzigen of stop te zetten. Mocht je ex-partner niet mee willen werken, dan kun je vervolgens bij de rechtbank een verzoek doen tot wijziging of stopzetting van de alimentatie. In veel gevallen kunnen de kosten van ons onderzoek worden verhaald op je ex-partner. Daarnaast kan teveel betaalde alimentatie worden teruggevorderd. Kortom: een alimentatie onderzoek kan aan de ene kant in de toekomst veel geld besparen en aan de andere kant over het verleden geld opleveren!

Neem voor vragen of een gratis intakegesprek vrijblijvend contact met ons op, via de chat, telefoon, e-mail of het contactformulier.