Gedragsonderzoek (minderjarige)

Gedragsonderzoek

Gedrag van een kind kan veranderen zonder dat hiervan de oorzaak voor de ouders duidelijk is. Een tiener kan zich afzetten tegen ouders en het kan zorgelijk zijn niet te weten wat een kind uitspookt. Een ouder kan bijvoorbeeld bang zijn dat het kind niet op het rechte pad blijft of andere verkeerde keuzes maakt. Bij zorgen om het gedrag van bijvoorbeeld een zoon of dochter kan Shetect onderzoeken waardoor dit komt. Shetect kan in beeld brengen met wie de minderjarige omgaat, wat hij/zij buitenshuis en online doet. Tijdens dit gedragsonderzoek verzamelen we bewijzen, zoals bijvoorbeeld foto’s en video’s, waaruit zal moeten blijken hoe het leven van de minderjarige eruit ziet. Enerzijds kunnen zorgen van ouders worden weggenomen. Anderzijds kan informatie vergaard worden waarna we kunnen adviseren of helpen in een eventueel vervolgtraject.

Er kan ook sprake zijn van zorgen over het gedrag van een meerderjarige dierbare. In plaats van zorgen kan er ook interesse zijn in de handel en wandel van een eventuele toekomstige partner. Uiteraard kan Shetect ook in kaart brengen hoe het leven van een volwassene in elkaar zit en met wie diegene contact heeft.

Neem voor vragen of een gratis intakegesprek snel vrijblijvend contact met ons op, via de chat, telefoon, e-mail of het contactformulier.