Wet- en regelgeving

Wet en regelgeving

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Recherchebureau Shetect valt onder de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Eén van de eisen waaraan wij hierdoor voldoen is het hebben van een vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de Privacygedragscode particuliere recherchebureaus zijn van toepassing in dit werk. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de Wpb en heeft de Privacygedragscode goedgekeurd.