Frauduleus ziekteverzuim

Frauduleus ziekteverzuim

Ziekteverzuim is allereerst heel vervelend voor een werkgever, maar natuurlijk ook voor de collega’s van de zieke werknemer. De werkgever draagt de financiële gevolgen en de andere werknemers hebben extra werkdruk. Vooropgesteld is ziekteverzuim voor niemand leuk, mits een werknemer echt ziek is. Sommige mensen melden zich echter regelmatig ziek, waardoor de werkgever twijfels kan krijgen over de daadwerkelijke gezondheid van de werknemer. Andere werknemers zijn langdurig ziek zonder daadwerkelijk duidelijke klachten. Wanneer een ziekteverzuim vragen oproept, dan volgen er twijfels.

Twijfels van de werkgever

Aan de ene kant wil je als werkgever uitgaan van de oprechtheid van de werknemer. Aan de andere kant kan je als werkgever twijfels of misschien zelfs informatie over onterecht ziekteverzuim niet negeren. Wanneer er twijfels zijn over het ziek zijn van de werknemer, kan Shetect onderzoek doen naar de activiteiten van deze persoon. Misschien is de werknemer niet ziek, wellicht zelfs aan het werk voor zichzelf of een andere werkgever. Wij doen bijvoorbeeld open bronnen onderzoek, gaan observeren en horen eventueel getuigen. Wij verzamelen bewijzen in de vorm van bijvoorbeeld foto’s en video’s. Naar aanleiding van de bevindingen schrijven wij een rapport en kunnen wij meedenken en adviseren over een vervolgtraject. 

Het gevolg

De werkgever kan vervolgens met het onderzoeksrapport stappen ondernemen. Bijvoorbeeld een exitgesprek dat leidt tot ontslag van de werknemer. Ook kan het rapport gebruikt worden in een ontslagprocedure bij de rechtbank. Hierdoor kunnen de kosten van het onderzoek snel terug verdiend worden. Bovendien geeft de werkgever een signaal af naar andere werknemers wanneer hij kenbaar maakt dat hij een dergelijk onderzoek laat uitvoeren. Als gevolg hiervan kan ziekteverzuim in de organisatie verminderen. Kortom: wij nemen twijfels weg en bij onterecht ziekteverzuim zorgen wij dat het gestopt kan worden.

Neem voor vragen of een gratis intakegesprek vrijblijvend contact met ons op, via de chat, telefoon, e-mail of het contactformulier.