Woonfraude en zorgfraude

Woonfraude en zorgfraude

Fraude in de vorm van woonfraude en zorgfraude zijn de laatste jaren veelvoorkomende problemen in Nederland. 

Woonfraude 

Bij verhuren en huren van woningen komen risico’s van misbruik kijken. Misbruik kan bijvoorbeeld op de volgende manieren voorkomen:

  • Mensen kunnen onrechtmatig onderverhuren
  • Teveel mensen tegelijkertijd in de woning laten wonen,
  • Het verhuurde pand gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen 
  • Hennepkwekerijen en andere criminele praktijken uitvoeren in het verhuurde pand
  • Woningen worden doorgeschoven aan familie zonder de verhuurder in kennis te stellen

Allerlei onrechtmatigheden kunnen zorgen voor verschillende soorten van overlast en schade. Shetect kan onderzoek doen naar woonfraude voor elke verhurende partij. Dit kunnen onder andere particuliere verhuurders van woningen zijn, maar ook voor woningbouwverenigingen en daarnaast ook bemiddelingsbureaus voor huurwoningen. In de tijd waarin we leven is een grote mate van woningtekort, waardoor het belangrijk is zoveel mogelijk mensen op de juiste manier aan een woning te helpen. De verhuurder kan dan wel iedere maand netjes de huur betaald krijgen, maar intussen om genoemde reden wel de juiste huurder in de woning willen laten wonen. Kortom: wij doen onderzoek naar alle soorten woonfraude voor elke verhurende partij.

Zorgfraude

Sinds een aantal jaren is zorgfraude een probleem in Nederland. Hierbij pakken partijen geld af dat bedoeld is voor het behandelen van een patiënt. Het is vaak erg onzichtbaar, maar heeft een grote impact op de samenleving. Mensen die betrokken zijn, hebben er vaak niets mee te maken. Deze vorm van georganiseerde criminaliteit komt in verschillende vormen voor:

1. Fraude met een Persoons Gebonden Budget (PGB) zoals: 

  • Zorgbureaus die heel veel winst maken
  • Declareren van meer dan 24 uur zorg per dag
  • 24-uurs zorg declareren, maar geen zorg leveren

2. Door artsen, paramedici en ziekenhuizen niet uitgevoerde (of op andere wijze opgevoerde) behandelingen, die toch in rekening worden gebracht.

3. Misbruik van WMO gelden

Ook alle andere vormen waarbij zorggegevens worden gemanipuleerd om onrechtmatig geld te verdienen, vallen onder zorgfraude. Het geld is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben, echter komt het niet bij deze mensen terecht.

Samengevat doet Shetect onderzoek naar alle verschillende vormen ven fraude. Wij gaan bewijzen verzamelen van ten onrechte verkrijgen van het geld dat voor zorg bedoeld is. Hierdoor kan het geld daar terecht komen waar het nodig is.

Neem voor vragen of een gratis intakegesprek vrijblijvend contact met ons op, via de chat, telefoon, e-mail of het contactformulier.